กุ๊กไก่

Our Services (บริการ)

* มีส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองบริการ 3 คนขึ้นไป

ค่าเดินทาง (ปริมณฑล)

สมุทรปราการ 700

สมุทรสาคร  500

นนทบุรี  500

นครปฐม  1000

ปทุมธานี  1000