ฮัทจัง

Our Services (บริการ)

* มีส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองบริการ 3 คนขึ้นไป

ค่าเดินทาง (ปริมณฑล)

สมุทรปราการ 1000

สมุทรสาคร  1500

นนทบุรี  500

นครปฐม  1500

ปทุมธานี  1000