ใบเตย

Our Services (บริการ)

* มีส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองบริการ 3 คนขึ้นไป

ค่าเดินทาง (ปริมณฑล)

สมุทรปราการ 500 บาท

สมุทรสาคร  700 บาท

นนทบุรี  500 บาท

นครปฐม  700 บาท

ปทุมธานี  500 บาท